CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

The Plus Minus Code School

Phát triển kỹ năng lãnh đạo của bạn với Trí tuệ Cảm xúc (EQ)

PLUS MINUS CODE

Phát triển Trí tuệ Cảm xúc qua Ngôn ngữ Biểu tượng

Giúp Hiểu và Cảm nhận Điểm CỘNG điểm TRỪ của mọi việc mà không phán xét.

 

Discover the books

Thông qua tương tác trải nghiệm học Trí tuệ Cảm xúc chân thật, dễ dàng, thú vị, Plus Minus Code giúp người học:
Giải mã cảm xúc
Phân biệt Plus (+) & Minus (-)
Cân bằng EQ và IQ
Lập trình lại cảm xúc
Thiết lập lại những mã mới
Tăng khả năng phản xạ và ra quyết định

Tìm hiểu về sách

Discover the videos

PLUS MINUS CODE Chương trình Cấp tiến & Duy nhất

Cha mẹ cùng học với con cái, cá nhân hoặc nhóm cùng học để Phát triển Trí tuệ Cảm xúc qua Ngôn ngữ biểu tượng,
tăng Khả năng Plus (+) và Minus (-).
Chương trình được xây dựng bởi hơn 50 chuyên gia Trí tuệ Cảm xúc từ nhiều quốc gia khác nhau, mang tính quốc tế, đa dạng,
không mang ảnh hưởng bởi chính văn hóa của quốc gia nào.

Tìm hiểu các video

Giáo dục
sâu sắc
tạo nên CON NGƯỜI tuyệt vời

Cha mẹ cùng học với con cái, cá nhân hoặc nhóm cùng học để Phát triển Trí tuệ Cảm xúc qua Ngôn ngữ biểu tượng, tăng Khả năng Plus (+) và Minus (-).
NHỮNG CHIỀU KÍCH RỘNG MỞ TRONG GIÁO DỤC SẼ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÊN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHÂN ÁI VÀ ĐẦY TRÍ TUỆ

Phiên bản dùng thử

+|- Code Dành cho mọi lứa tuổimọi đối tượng

Mọi độ tuổi (Trẻ từ 7 tuổi, Trẻ vị thành niên, Sinh viên, Người lớn) và mọi đối tượng (Cá nhân, Gia đình, Doanh nghiệp)
đều dễ dàng tương tác khi học Plus Minus Code mọi nơi, mọi thời điểm.

+|- CODE giúp phát triển Trí tuệ Cảm xúc tuyệt vời với
Giải mã cảm xúc
Phân biệt Plus (+) & Minus (-)
Cân bằng EQ và IQ
Lập trình lại cảm xúc
Thiết lập lại những mã mới
Tăng khả năng phản xạ và ra quyết định

+|- CODE ONLINE CÁ NHÂN

Là Tài khoản online dành cho cá nhân mọi độ tuổi và mọi đối tượng, bao gồm những ai muốn tìm hiểu sâu và phát triển Trí tuệ Cảm xúc của bản thân.

Tìm Hiểu Thêm

+|- CODE ONLINE GIA ĐÌNH

Là Tài khoản online dành cho gia đình, nhóm gia đình.Chương trình cấp tiến và duy nhất cha mẹ cùng học với con cái, thông qua tương tác trải nghiệm học Trí tuệ Cảm xúc chân thật, dễ dàng, thú vị.

Tìm Hiểu Thêm

+|- CODESCHOOL/ UNIVERSITY

Là lớp học cơ bản dành cho các trường học, tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại khóa,...Tương tác sâu sắc, tạo nên những giờ học cùng nhau đầy niềm vui.

Tìm Hiểu Thêm

Plus Minus Code NHẬN BIẾT - THẤU HIỂU - CẢM NHẬN

Khả năng giải mã cảm xúc bản thân, cải thiện kỹ năng lãnh đạo, tăng khả năng phản xạ và ra quyết định sâu sắc.

Trí tuệ
Cảm xúc
CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Trí tuệ Cảm xúc (EQ) là khả năng lĩnh hội, cảm nhận và hiểu biết vượt ra ngoài hình thức và đi vào chiều sâu của sự vật. EQ là khả năng giải mã thế giới... để tự chủ cuộc sống với tầm nhìn đa chiều.

Tìm Hiểu Thêm