Giỏ hàng của bạn đang trống.

Toàn bộ doanh thu từ học phí của chương trình Plus Minus Code sẽ được Source Code Technology Foundation – SCT (Tổ chức Phi lợi nhuận Thụy Sỹ) sử dụng để tiếp tục phát triển chương trình Plus Minus Code và lan tỏa giảng dạy về Trí tuệ Cảm xúc trên toàn Thế giới.