Phiên bản dùng thử để trải nghiệm Mã +|-

Hãy Plus Minus để Google Nội Tâm của bạn!

Hãy cùng Khám phá thế giới Trí tuệ cảm xúc và bắt đầu phát triển EQ của chính mình… ngay từ bây giờ...

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập email cá nhân rồi chọn nút “Tạo tài khoản”. Bước tiếp theo, bạn cần kiểm tra Hộp Thư Đến trong email yêu cầu kích hoạt tài khoản và làm theo các hướng dẫn để kích hoạt tài khoản và tạo mật khẩu.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể trải nghiệm tập phim đầu tiên (mà không phải trả học phí) chủ đề: LOÀI MÈO 😺. Và đặc biệt, với Bài tập EQ sau khi xem xong tập phim, bạn sẽ hiểu thêm về Trí tuệ Cảm xúc của bạn.

Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Plus Minus Code.