Lễ ra mắt chương trình Plus Minus Code khu vực Đông Nam Á được diễn ra tại Việt Nam.

Chào đón bạn đến với sự kiện truyền hình trực tiếp, phát sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 🇻🇳 Một bước tiến mới của chương trình Mã +|- để lan toả ra khắp thế giới, cho phép hàng ngàn học sinh phát triển Trí tuệ Cảm xúc (EQ) và kỹ năng đưa ra quyết định, để trở thành những nhà lãnh đạo của tương lai.
Đội ngũ tổ chức Source Code Teachnolohy (SCT) rất hạnh phúc chia sẻ sự kiện đặc biệt này đến bạn! 🌎